ดอกไม้ประจำวิทยาลัย : ดอกเหลืองอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Tabebuia chrysantha  (Jacq.) G.Nicholson
วงศ์  Bignoniaceae
ชื่อสามัญ Golden Tree
ชื่ออื่น :  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
: ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-20 เมตร ลำต้น เรือนยอดรูปร่างไม่แน่นอน เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบ เป็นใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน หรือรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบมน  ใบอ่อนมีขนนุ่ม  ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อ ช่อละ 3-10 ดอก กลีบเลี้ยงรูปถ้วยสีน้ำตาลมีขน  กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตร ปลายแยก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2  โคนก้านมีขน ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน  
นิเวศวิทยา 
:  มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกตอนเหนือ ถึงเวเนซูเอล่า
ขยายพันธุ์ 
:  ด้วยการตอน

ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.rspg.or.th/articles/df/df6.htm

ภาพ :อุทยานหลวงราชพฤกษ์ https://www.royalparkrajapruek.org/news/news_detail?newsid=849

Skip to content