Add Your Heading Text Here

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ กระทำพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายวรวัชร วงศ์สุธา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ปานแสงทอง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566

กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ กระทำพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายวรวัชร วงศ์สุธา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ปานแสงทอง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566

Skip to content