Add Your Heading Text Here

นายสมบัติ อภิบาลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ มอบรางวัลการจัดแข่งขันทักษะงานวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

Skip to content