Add Your Heading Text Here

พิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (โครงการปลูกต้นกล้า รุ่นที่ 6) สาขาวิชาการตลาด

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมบัติ อภิบาลศรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการรองผู้อำนวยการ นางสุรีวรรณ จันตะมะรองผู้อำนวยการ นางสาวอมรัตน์ กองยอด รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครูวรกมล นากเกิด ครูวรรษิษฐา คำขาว และครูวราภรณ์ กาสกุล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (โครงการปลูกต้นกล้า รุ่นที่ 6) สาขาวิชาการตลาด ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Skip to content