Add Your Heading Text Here

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ในพีธีรับใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ในพีธีรับใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมเพชรกาญจนา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการโดย ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวรายงานโครงการทั้งนี้ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
Skip to content