Add Your Heading Text Here

ศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)

วันพุธที่ 21 ก.พ.2567 นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายวรวัชร วงศ์สุธา รองผู้อำนวยการ นางสุรีวรรณ จันตะมะ รองผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)

Skip to content