Add Your Heading Text Here

อาจารย์จตุพล ชมภูนิช วิทยากร พิธีกรชั้นนำ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ปลุกคิดชีวิตเปลี่ยน” ในงานโครงการสัมมนาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

Skip to content