Add Your Heading Text Here

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในงานโครงการสัมมนาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักเรียนนักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ รุ่นที่ 8 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

Skip to content