Add Your Heading Text Here

โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่

11 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ โดยมีนายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทั้งนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Skip to content