Add Your Heading Text Here

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ เพชรกาญจนา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ในการนี้ นายรังสรรค์ บางรักน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

Skip to content