Add Your Heading Text Here

โครงการส่งเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดสรรเงินทุนเพื่อวางแผนที่เป็นระบบและกิจกรรมสร้างความเข้าใจในมาตรฐานของวิชาชีพเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการเรียนสายอาชีพ

ท่านรองผู้อำนวยการนายสมบัติ อภิบาลศรี รักษาการรองผู้อำนวยการนายนันทพล รัตนชู ครูศราวุธ ศิริสวัสดิ์และทีมงานทุน กสศ พร้อมนักเรียนทุน กสศ.รุ่น4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดสรรเงินทุนเพื่อวางแผนที่เป็นระบบและกิจกรรมสร้างความเข้าใจในมาตรฐานของวิชาชีพเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการเรียนสายอาชีพ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Skip to content