Add Your Heading Text Here

โครงการfix it center (จิตอาสา)ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ จัดโครงการfix it center (จิตอาสา)ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่5-7 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส โดยนายวรวัชร วงศ์สุธา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

Skip to content