Add Your Heading Text Here

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ