Add Your Heading Text Here

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

อัลบั้มภาพการประชุม คลิก

       วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีน้อย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ จัดประชุมภาคีเครอข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา โดยมี จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครื่องข่ายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
 2. ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
 3. ศูนย์เสามารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
 4. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
 6. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
 7. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
 8. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 9. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
 10. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
 11. สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ
 12. สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
 13. สถานีตำรวจภูธรบางพลี
 14. สถาธีตำรวจภูธรบางแก้ว
 15. สถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย
 16. สถานีตำรจภูธรเปร็ง
 17. สถานีตำรวจภูธรบางปะกง
 18. สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย

เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางป้องกันและช่องทางการสื่อสาร ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง