Add Your Heading Text Here

การผ่อนผันทหารประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประชาสัมพันธ์จาก งานกิจกรรม ส่วนงานนักศึกษาวิชาทหาร

เรื่อง การผ่อนผันทหารประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหารติดต่อ ตามข้อมูลด้านล่างครับ