Add Your Heading Text Here

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ จัดกิจจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนางสุรีวรรณ จันตะมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีเปิด 

Skip to content