Add Your Heading Text Here

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

ผอ.รังสรรค์ บางรักน้อย เป็นประธานในกิจกรรมเผาทำลายบุหรี่ และสิ่งเสพติดในโครงการวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2566
พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ปานแสงทอง ในวันจันทร์ ที่26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
Skip to content