Add Your Heading Text Here

โครงการประชุมกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา

งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ดำเนินจัดโครงการประชุมกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ในวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีน้อย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

Skip to content