Add Your Heading Text Here

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.3และปวส 2

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.3และปวส 2 โดย นายรังสรรค์ บางรักน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเพชรกาญจนา วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566