Add Your Heading Text Here

โครงการอาชีวะอาสา ปันยิ้มสู่น้อง ครั้งที่ 5

แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ จัดโครงการอาชีวะอาสาพัฒนา ปันยิ้มสู่น้อง ครั้งที่ 5 โดยมี นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี นายสมบัติ อภิบาลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู นักศึกษาภาคสมทบ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านดงเสลา(สาขาบ้านโหรา) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

Skip to content