สีประจำวิทยาลัย : เขียว-เหลือง

สีเขียว หมายถึง สีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง

สีเหลือง หมายถึงสีประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Skip to content